ภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สอบ O-Net นักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 13 รูป / ดู 85 ครั้ง )
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สอบ B-Net ม.3 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล ที่โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู 99 ครั้ง )
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
( จำนวน 128 รูป / ดู 833 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดป่าพันลำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึง
( จำนวน 132 รูป / ดู 733 ครั้ง )
กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" พ.ศ. 2566
( จำนวน 184 รูป / ดู 1094 ครั้ง )
วันที่ 26-28 ธันวาคม 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 14 รูป / ดู 133 ครั้ง )
วันที่ 1 พ.ย.2565 พศจ.บึงกาฬได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 17 รูป / ดู 309 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 20 รูป / ดู 382 ครั้ง )
การประชุมนิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมเสมารักษ์ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 12
( จำนวน 30 รูป / ดู 578 ครั้ง )
งานทำบุญอุทิศถวายแด่ "พระครูภาวนาภิสณฑ์ (หลวงตาสุด ชุตินฺธโร)" อดีตเจ้าอาวาสวัดโชติรสธรรมากร
( จำนวน 42 รูป / ดู 615 ครั้ง )
การประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 11 รูป / ดู 200 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 205 ครั้ง )