ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
( จำนวน 128 รูป / ดู 239 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดป่าพันลำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึง
( จำนวน 132 รูป / ดู 150 ครั้ง )
กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" พ.ศ. 2566
( จำนวน 184 รูป / ดู 427 ครั้ง )
วันที่ 26-28 ธันวาคม 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 14 รูป / ดู 59 ครั้ง )
วันที่ 1 พ.ย.2565 พศจ.บึงกาฬได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 17 รูป / ดู 151 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 20 รูป / ดู 223 ครั้ง )
การประชุมนิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมเสมารักษ์ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 12
( จำนวน 30 รูป / ดู 402 ครั้ง )
งานทำบุญอุทิศถวายแด่ "พระครูภาวนาภิสณฑ์ (หลวงตาสุด ชุตินฺธโร)" อดีตเจ้าอาวาสวัดโชติรสธรรมากร
( จำนวน 42 รูป / ดู 456 ครั้ง )
การประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 11 รูป / ดู 153 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 154 ครั้ง )
มอบผ้าไตรจีวร ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 13 รูป / ดู 147 ครั้ง )
เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2565
( จำนวน 27 รูป / ดู 335 ครั้ง )