ฝ่ายบริหาร

พระมหาชัยยะ ฐานวฑฺฒโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอุดม นิลไสล
ครูพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ (ข้าราชการครู)